• Je Vám firma přítěží?

firmu odkoupíme a zlikvidujeme

Vaší společnost, v jakémkoliv stavu, i zadluženou, od Vás odkoupíme a zrušíme. Odkup společnosti za účelem likvidace je rychlý, snadný a zákonný způsob, jak se s nechtěnou společností vypořádat. Hlavním účelem likvidace obchodní společnosti je uspořádání majetkových poměrů společnosti, vypořádání všech jejích vztahů a končí výmazem z obchodního rejstříku.

přenechte nechtěnou firmu odborníkům
  • přestanete řešit exekuce a žaloby na společnost
  • neponesete odpovědnost za závazky společnosti
  • společnost bude mít novou kontaktní osobu - likvidátora
  • nebudete statutárním orgánem společnosti (jednatelem)
  • nebudete nadále společníkem
vyřídíme to do hodiny
cena 17 990 Kč bez dph
čas 60 minut

Průběh spolupráce

Nejčastější dotazy

Zajistíme likvidaci všech typů obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., zemědělské, či bytové družstvo nebo SE) a jejich následný výmaz z obchodního rejstříku. Nejčastěji se setkáváme s žádostmi na zrušení s.r.o. a likvidaci a.s.

Ne, toto možné není. Společnost nelze zrušit jinak než procesem likvidace. Tím se zároveň vymaže z obchodního rejstříku. Firmu můžete převést na jinou osobu, ale pokud je již společnost zadlužena a celá věc půjde k soudu, bude tento krok brán v úvahu jako neplatný a firma se Vám obloukem vrátí zpět do vlastnictví.

Ano. Proces likvidace je v zásadě stejný. Společnost pak končí v insolvenčním řízení.

Odměna likvidátorovi (viz. proces v druhém odstavci) začíná na částce 60 000 Kč. Za každého přihlášeného věřitele (do počtu 10ti věřitelů) se jednorázově platí 10 000 Kč.

Pokud půjdete standardní cestou přes likvidátora je to přibližně 6 měsíců. S AB Likvidace s.r.o. to budete mít vyřízené do 60 minut.

Postup likvidace

co je třeba udělat a AB Likvidace udělá za Vás

Základní povinnosti v rámci procesu likvidace s.r.o. na základě rozhodnutí valné hromady (dobrovolná likvidace) s tím, že osobu likvidátora již zajišťuje AB Likvidace s.r.o.:
  1. valná hromada přijme rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace a zpravidla současně rovněž jmenuje osobu likvidátora – forma notářského zápisu
  2. statutární orgán zajistí vyhotovení účetní závěrky ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, splnění této povinnosti již lze zajistit prostřednictvím odborníků AB Likvidace s.r.o. na základě předaných podkladů
  3. likvidátor za společnost podává přiznání k dani z příjmů právnických osob na podkladě vyhotovené účetní závěrky
  4. likvidátor sestaví ke dni vstupu do likvidace zahajovací rozvahu

Potřebujete vědět více?

AB Likvidace s.r.o.

+420 222 510 154
Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1-Nové Město
IČO: 04654501,
DIČ: CZ04654501,
C 251529 vedená u MS v Praze